• Οι τιμές που αναγράφονται ισχύουν μόνο για παιδικά γενέθλια.
 • Απαγορεύονται τα παπούτσια κατά τη χρήση του φουσκωτού από τα παιδιά. Απαραίτητες οι κάλτσες.
 • Απαγορεύονται φαγητά & ποτά.
 • Απαγορεύονται τα κατοικίδια ζώα εντός του φουσκωτού παιχνιδιού.
 • Απαγορεύονται διάφορα αιχμηρά αντικείμενα όπως μεταξύ άλλων ψαλίδια, γυαλιά, µαχαιροπήρουνα.
 • Για αποφυγή ατυχημάτων, τα µεγάλα µε τα µικρά παιδιά πρέπει να είναι ξεχωριστά.
 • Απαγορεύονται κανονάκια, µπογιές, party paper τα οποία µπορούν να λερώσουν η ακόμη να καταστρέψουν το φουσκωτό.
 • O ανεμιστήρας ποτέ δεν πρέπει να καλύπτεται από διάφορα αντικείμενα.
 • Ποτέ δεν αφαιρείται το καλώδιο από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν έχει παιδιά στον ίδιο χώρο.
 • Οι γονείς ή οι κηδεμόνες είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των παιδιών τους.
 • Δεν φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν τραυµατισµούς ή ατυχήματα εντός ή εκτός του φουσκωτού παιχνιδιού.
 • O ενοικιαστής του φουσκωτού παιχνιδιού έχει ενημερωθεί και διαβάσει τα πιο πάνω και είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους.